ATB-_0005_paragliden

Het juiste perspectief

Professionele accountancy en fiscale dienstverlening terwijl u de zaak runt.

Doelgericht ondernemen

Expertise en professionele ondersteuning om het juiste doel voor ogen te houden.

De top komt na de zwaarste klim

Deskundig, praktisch en concreet advies dat u omhoog helpt.

Effectieve stuurinformatie

Altijd actuele en betrouwbare cijfers ter beschikking om mee te sturen.

Recht door zee

Weten uit welke hoek de wind waait en samen de juiste koers bepalen.

ATB Accountants & Belastingadviseurs

Wij zetten ons in om het maximale uit ondernemingen te halen en ervoor te zorgen dat zowel zakelijke als persoonlijke doelen bereikt worden. Dit doen wij door professionele dienstverlening op financieel, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied.
Wij gaan voor een duurzame klantrelatie en zijn persoonlijk betrokken. Onze deskundige adviseurs bekijken vanuit verschillende perspectieven hoe uw onderneming kan worden versterkt.

ATB Accountants & Belastingadviseurs spitst zich op het benutten van kansen en biedt passende oplossingen daar waar het nodig is.
Onze aanpak zorgt ervoor dat ondernemingen de juiste koers houden.
We zijn een allround sparringpartner en denken graag mee van strategisch tot operationeel niveau. Door het verschaffen van het juiste inzicht kunnen heldere doelen worden gesteld en gerealiseerd. Hierdoor wordt de kans op succes aanzienlijk groter!

Kom gerust langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ervaar het zelf.

Waarom wij?

  

 • Deskundig en professioneel
 • Veelzijdig
 • Persoonlijk betrokken
 • Proactief
 • Accuraat en scherp
 • Creatief
 • Flexibel
 • Kwalitatief innoverend

Dienstverlening die bij u past!

seperator

“Met een dertiental medewerkers met verschillende specialisaties, staan wij garant voor een optimale dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf.”

Accountancy De jaarrekening is het financiële jaaroverzicht van uw onderneming. Het is niet alleen voor u een belangrijk stuurinstrument, maar ook voor derden een belangrijke informatiebron. Daarom is het van belang om te kunnen vertrouwen op de cijfers en te weten dat de regels op de juiste wijze worden toegepast. Door onze jarenlange ervaring weten we precies welke behoeften er zijn bij de ondernemer en onderneming. Behoeften die vaak verder reiken dan alleen cijfers. Wij zijn graag uw sparringpartner!
Lees verder
Fiscale dienstverlening en advies Belastingen zijn complex en de wet- en regelgeving in Nederland verandert continu. Natuurlijk wil niemand teveel belasting te betalen of te weinig terug ontvangen. Een fout in uw belastingaangifte kan een flink financieel nadeel opleveren en het optimaal benutten van fiscale regelingen kan u juist extra voordeel opleveren. Onze deskundige adviseurs verdienen zichzelf daarom regelmatig terug!
Lees verder
Financiële administratie & online boekhouden Een juiste financiële administratie is essentieel voor uw onderneming. Gelukkig kan dit tegenwoordig al (grotendeels) digitaal, maar het is wel belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Ook voor de Belastingdienst is dit een vereiste. Het bijhouden van alle inkomsten en uitgaven is meestal geen probleem, maar kennis van een juiste boekhoudkundige verwerking en het doorzien van fiscale gevolgen is een heel ander verhaal. Wij helpen u graag hierbij!
Lees verder
Salarisadministratie & personeelszaken Het juist voeren van een salarisadministratie is vaak tijdrovend en een vak apart. Vele wettelijke en fiscale voorschriften maken het complex en ondoorzichtig. U besteedt uw tijd waarschijnlijk dan ook liever aan het ondernemen zelf. Wij begrijpen dat heel goed en nemen deze last graag (deels) van u over!
Lees verder
Bedrijfsadvies Zou het niet prettig zijn als een deskundige en onafhankelijke ervaren adviseur van tijd tot tijd met u meekijkt en (proactief) meedenkt? Iemand die een professioneel én praktisch advies op maat kan geven? Onze adviseurs geven u graag een gedegen bedrijfsadvies!
Lees verder
Financiële planning Hoe goed bent u financieel voorbereid op de toekomst? Heeft u rekening gehouden met korte- en lange termijn doelen? En is dit financiële plan ook toegespitst op uw wensen en behoeften voor nu en in de toekomst? Onze adviseurs helpen u graag dit plan in kaart te brengen, zowel zakelijk als privé!
Lees verder
Startersbegeleiding Van plan om een onderneming op te starten? Dan wilt u uiteraard meteen goed beginnen en een goede start maken. De keuzes die u nu maakt hebben immers invloed op de toekomst van uw onderneming. Hoe weet u zeker dat u de juiste keuzes maakt? Aan alles hebt gedacht? Onze adviseurs helpen u hier graag bij!
Lees verder
Online diensten De laatste jaren gebeurt er steeds meer online. Wist u dat dit ook met uw boekhouding en salarisadministratie kan? Dit is een stuk efficiënter en daarnaast gemakkelijker!
Lees verder

Actueel

seperator

  TEK-voorschotpercentage verder verlaagd

  Sinds afgelopen dinsdag 21 maart is het TEK-aanvraagloket bij de RVO geopend. Hebt u een energie-intensief bedrijf (minimaal 7% van uw omzet gaat op aan energiekosten)? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de energiekosten van uw bedrijf. Kort voor de opening van het aanvraagloket is er nog wel een belangrijke wijziging doorgevoerd. Het voorschotpercentage is namelijk verder verlaagd van 50% naar 35%. Deze bijstelling is volgens de RVO nodig, omdat het Centraal Planbureau inschat dat de energieprijzen gaan dalen. Een lager voorschot houdt het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk. Pas in 2024 kan worden berekend wat uw definitieve tegemoetkoming moet zijn. Dan zijn immers alle daarvoor benodigde gegevens bekend. Ieder bedrijf dat de TEK tijdig aanvraagt (loket is open tot en met 2 oktober, 17.00 uur) en aan de voorwaarden voldoet, heeft recht op de tegemoetkoming.

  Tip
  Wilt u ondanks het lagere voorschot toch TEK aanvragen, weet dan dat uw aanvraag wel in behandeling wordt genomen, maar dat de uitbetaling pas plaatsvindt als Europese Commissie de TEK-regeling heeft goedgekeurd. Die goedkeuring wordt binnenkort verwacht.

   

  Geef tijdig uw S&O-gegevens door en voorkom een boete

  Heeft u als werkgever in 2022 gebruikgemaakt van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)? In dat geval kreeg u een afdrachtvermindering op de af te dragen loonheffing. Bent u ondernemer? Dan kwam u in aanmerking voor de S&O-aftrek van € 13.360 (verhoogd met € 6.684 als u starter bent). U moet in beide gevallen nog wel vóór 1 april 2023 het aantal gerealiseerde S&O-uren over 2022 opgeven aan de RVO. Bent u ondernemer? Dan hoeft u dit alleen te doen als u minder dan 500 S&O-uren hebt gerealiseerd. Bent u werkgever en hebt u bij de eerste aanvraag niet voor het forfait gekozen maar voor de werkelijke S&O-kosten en -uitgaven? Dan moet u ook de werkelijke kosten en uitgaven melden bij de RVO. De gerealiseerde gegevens over 2022 moet u ook doorgeven als u wel een S&O-verklaring hebt, maar geen of minder S&O-uren hebt gerealiseerd dan is vermeld in die verklaring. Het niet opgeven van de S&O-gegevens leidt tot een boete. U kunt de melding doen via het eLoket van RVO.nl.

  Tip
  Zorg er voor dat u vóór 1 april a.s. uw S&O-gegevens hebt doorgegeven aan de RVO en voorkom een boete.