ATB-_0005_paragliden

Het juiste perspectief

Professionele accountancy en fiscale dienstverlening terwijl jij de zaak runt.

Doelgericht ondernemen

Expertise en professionele ondersteuning om het juiste doel voor ogen te houden.

De top komt na de zwaarste klim

Deskundig, praktisch en concreet advies dat jou omhoog helpt.

Effectieve stuurinformatie

Altijd actuele en betrouwbare cijfers ter beschikking om mee te sturen.

Recht door zee

Weten uit welke hoek de wind waait en samen de juiste koers bepalen.

ATB Accountants & Belastingadviseurs

Wij zetten ons in om het maximale uit ondernemingen te halen en ervoor te zorgen dat zowel zakelijke als persoonlijke doelen bereikt worden. Dit doen wij door professionele dienstverlening op financieel, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied.
Wij gaan voor een duurzame klantrelatie en zijn persoonlijk betrokken. Onze deskundige adviseurs bekijken vanuit verschillende perspectieven hoe jouw onderneming kan worden versterkt.

ATB Accountants & Belastingadviseurs spitst zich op het benutten van kansen en biedt passende oplossingen daar waar het nodig is.
Onze aanpak zorgt ervoor dat ondernemingen de juiste koers houden.
We zijn een allround sparringpartner en denken graag mee van strategisch tot operationeel niveau. Door het verschaffen van het juiste inzicht kunnen heldere doelen worden gesteld en gerealiseerd. Hierdoor wordt de kans op succes aanzienlijk groter!

Kom gerust langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ervaar het zelf.

Waarom wij?

  

 • Deskundig en professioneel
 • Veelzijdig
 • Persoonlijk betrokken
 • Proactief
 • Accuraat en scherp
 • Creatief
 • Flexibel
 • Kwalitatief innoverend

Dienstverlening die bij jou past!

seperator

“Met een dertiental medewerkers met verschillende specialisaties, staan wij garant voor een optimale dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf.”

Accountancy De jaarrekening is het financiële jaaroverzicht van jouw onderneming. Het is niet alleen voor jou een belangrijk stuurinstrument, maar ook voor derden een belangrijke informatiebron. Daarom is het van belang om te kunnen vertrouwen op de cijfers en te weten dat de regels op de juiste wijze worden toegepast. Door onze jarenlange ervaring weten we precies welke behoeften er zijn bij de ondernemer en onderneming. Behoeften die vaak verder reiken dan alleen cijfers. Wij zijn graag jouw sparringpartner!
Lees verder
Fiscale dienstverlening en advies Belastingen zijn complex en de wet- en regelgeving in Nederland verandert continu. Natuurlijk wil niemand teveel belasting te betalen of te weinig terug ontvangen. Een fout in je belastingaangifte kan een flink financieel nadeel opleveren en het optimaal benutten van fiscale regelingen kan je juist extra voordeel opleveren. Onze deskundige adviseurs verdienen zichzelf daarom regelmatig terug!
Lees verder
Financiële administratie & online boekhouden Een juiste financiële administratie is essentieel voor je onderneming. Gelukkig kan dit tegenwoordig al (grotendeels) digitaal, maar het is wel belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Ook voor de Belastingdienst is dit een vereiste. Het bijhouden van alle inkomsten en uitgaven is meestal geen probleem, maar kennis van een juiste boekhoudkundige verwerking en het doorzien van fiscale gevolgen is een heel ander verhaal. Wij helpen je graag hierbij!
Lees verder
Salarisadministratie & personeelszaken Het juist voeren van een salarisadministratie is vaak tijdrovend en een vak apart. Vele wettelijke en fiscale voorschriften maken het complex en ondoorzichtig. Je besteedt je tijd waarschijnlijk dan ook liever aan het ondernemen zelf. Wij begrijpen dat heel goed en nemen deze last graag (deels) van jou over!
Lees verder
Bedrijfsadvies Zou het niet prettig zijn als een deskundige en onafhankelijke ervaren adviseur van tijd tot tijd met je meekijkt en (proactief) meedenkt? Iemand die een professioneel én praktisch advies op maat kan geven? Onze adviseurs geven je graag een gedegen bedrijfsadvies!
Lees verder
Financiële planning Hoe goed ben jij financieel voorbereid op de toekomst? Heb je rekening gehouden met korte- en lange termijn doelen? En is dit financiële plan ook toegespitst op jouw wensen en behoeften voor nu en in de toekomst? Onze adviseurs helpen je graag dit plan in kaart te brengen, zowel zakelijk als privé!
Lees verder
Startersbegeleiding Van plan om een onderneming op te starten? Dan wil je uiteraard meteen goed beginnen en een goede start maken. De keuzes die je nu maakt hebben immers invloed op de toekomst van je onderneming. Hoe weet je zeker dat je de juiste keuzes maakt? Aan alles hebt gedacht? Onze adviseurs helpen je hier graag bij!
Lees verder
Online diensten De laatste jaren gebeurt er steeds meer online. Wist je dat dit ook met jouw boekhouding en salarisadministratie kan? Dit is een stuk efficiënter en daarnaast gemakkelijker!
Lees verder

Actueel

seperator
  geldkistje 2 aangepast

  Waardeer en indexeer uw pensioen in eigen beheer

  Het opbouwen van een pensioen bij uw eigen bv is verleden tijd. Heeft u een pensioen in eigen beheer opgebouwd, dan kon u vanaf 2017 tot en met 2019 dit pensioen op een fiscaalvriendelijke manier afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). U kon er ook voor kiezen om het opgebouwde pensioen aan te houden bij uw bv. Heeft u hiervoor gekozen? Zorg er dan voor dat u de pensioenvoorziening wel jaarlijks indexeert en ook actuarieel laat waarderen. Als dit niet is gebeurd, kan de Belastingdienst dit aanmerken als het prijsgeven van pensioenrechten. De waarde in het economisch verkeer van de gehele pensioenvoorziening is dan belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Bovendien bent u als dga 20% revisierente verschuldigd!

   Tip

  Controleer of uw pensioen in eigen beheer is geïndexeerd en actuarieel is gewaardeerd. Is dit nog niet gebeurd, laat dit dan alsnog doen en voorkom dat uw hele pensioenpot ineens wordt belast en u revisierente moet betalen.

  Varkens 4

  Vrijwillige beëindigingsregeling Lbv-plus langer open – budgetten verhoogd

  De openstelling van de vrijwillige beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) is verlengd tot en met 20 december 2024. Aanvankelijk zou het aanvraagloket op 5 april jl. sluiten. Nu hebt u – als u onder de aanpak piekbelasting valt – meer tijd om de verschillende opties binnen de aanpak goed af te wegen. Naast de beëindigingsregeling zijn er ook mogelijkheden om (verder) te verduurzamen, zoals het omschakelfonds. Daarnaast is het beschikbare budget verhoogd naar € 1,82 miljard. Dat geldt ook voor de Lbv-regeling waarvan het budget is verhoogd naar € 1,102 miljard. Dit moet voldoende zijn om alle goedgekeurde aanvragen te honoreren. Lbv- en Lbv-plusregeling zijn bedoeld voor landbouwbedrijven met varkens, melkvee, vleeskalveren en kippen en kalkoenen.

  Tip

  Overweegt u of u gebruik wilt maken van de Lbv-plus-regeling? Naast de vele emotionele keuzes die u zult moeten maken, heeft deelname aan deze regeling ook grote fiscale gevolgen. Laat een deskundige deze gevolgen daarom goed in kaart brengen, voordat u uw keuzes maakt.