Privacyverklaring

De maatschap ATB Accountants & Belastingadviseurs, gevestigd aan Graafseweg 68, 6512 CE Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang van persoonsgegevens van groot belang.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ATB Accountants & Belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zelf ons contactformulier en/of offerteformulier via onze website invult en u daardoor deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Daarnaast verwerken wij bij het offerteformulier gegevens ter bepaling van de omvang van de werkzaamheden om een offerte op te kunnen stellen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via r.beek@atbaccountants.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ATB Accountants & Belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via de email contact met u op te nemen en/of een offerte aan u uit te brengen.

Geautomatiseerde besluitvorming
ATB Accountants & Belastingadviseurs neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ATB Accountants & Belastingadviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De regelgeving voor accountants schrijft voor bepaalde stukken een bewaarplicht voor. Voor de accountantspraktijk geldt de bewaarplicht voor dossiers en voor stukken die het kantoor en de kwaliteitsbeheersing van het accountantskantoor betreffen. De termijn voor deze bewaarplicht is minimaal zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
ATB Accountants & Belastingadviseurs verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ATB Accountants & Belastingadviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ATB Accountants & Belastingadviseurs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ATB Accountants & Belastingadviseurs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ATB Accountants & Belastingadviseurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op uw verzoek.

Let op: als u een verzoek indient dan verzoeken wij u om zich te identificeren. Bovendien moeten we beoordelen of we aan uw verzoek kunnen voldoen. Een bewaartermijn of een gerechtvaardigde grond kan (bijvoorbeeld) in de weg staan van de uitvoering van uw verzoek.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties en/of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ATB Accountants & Belastingadviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
ATB Accountants & Belastingadviseurs
De heer R. Beek AA CFP® en/of mevrouw L.F. van Bakelen AA
Graafseweg 68
6512 CE Nijmegen
+31 (0)24 360 51 52

Info@atbaccountants.nl
https://www.atbaccountants.nl